Το έργο

Επισκόπηση

Το Young ArcHers είναι ένα έργο Erasmus Plus που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους μαθητές τους (9-12 ετών), συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με αναπηρίες και με ποικίλα κοινωνικο-πολιτιστικά υπόβαθρα.

Αντλώντας έμπνευση από κτήρια και μνημεία που κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1850 και του 1960 στην Αθήνα, τη Βαρκελώνη, τη Λευκωσία και το Παρίσι, το έργο Young ArcHers προτείνει προσβάσιμα διεπιστημονικά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για τους δασκάλους που επιθυμούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργού πολίτη.

Επιπλέον, το έργο αναδεικνύει τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας ως καταλύτη για την εμπέδωση της νέας γνώσης και προωθεί την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Στόχοι

Το έργο Young ArcHers επιδιώκει:

 • Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πολύτιμες γνώσεις και υλικά για να υποστηρίξουν τους μαθητές τους στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με την τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά, και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα και τις αξίες·
 • Να προωθήσει περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και συνοχή, προτείνοντας προσβάσιμα υλικά που προορίζονται για χρήστες με αναπηρίες·
 • Να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να επεκτείνουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και τους πόρους, περιγράφοντας μια νέα θεματική περιοχή (αρχιτεκτονική κληρονομιά), η οποία μπορεί με τη σειρά της να εμπλουτίσει τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών·
 • Να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με καινοτόμα, διεπιστημονικά εργαλεία και μεθόδους για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών τους πρακτικών·
 • Να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες όλων των συμμετεχόντων μέσω πρωτότυπων δραστηριοτήτων με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα και προσβάσιμων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών δημιουργικής έκφρασης·
 • Να παρακινήσει μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά υπόβαθρα και δεξιότητες να συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις για την προώθηση και τη διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς·
 • Να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν πολύτιμες και απαραίτητες στην πραγματική ζωή γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων της κριτικής σκέψης, της συνθετικής ικανότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και της δημιουργικής έκφρασης·
 • Να βοηθήσει τους μικρούς συμμετέχοντες να θέσουν στόχους για το μέλλον που μπορούν να επιτευχθούν με μεθοδικό τρόπο·
 • Να ενθαρρύνει τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση και να κεντρίσει το ενδιαφέρον σχετικά με την αρχιτεκτονική κληρονομιά μεταξύ των μελών της ευρύτερης κοινότητας·
 • Να προωθήσει τη συλλογική δράση σε τοπικό (και δυνάμει εθνικό) επίπεδο·
 • Να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική προσέγγιση των σχολικών εταίρων, να ενδυναμώσει το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές, και να προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες για δικτύωση και ανταλλαγή με σχολεία και φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·
 • Να εμπλουτίσει και να αναβαθμίσει την τεχνογνωσία των μη σχολικών συνεργατών, διευρύνοντας περαιτέρω το πεδίο της έρευνάς τους, και πολλαπλασιάζοντας τα εργαλεία τους με έμφαση στην ψηφιοποίηση και την προσβασιμότητα.

Παραδοτέα

Στο πλαίσιο του έργου Young ArcHers θα αναπτυχθούν:

1. Μια εργαλειοθήκη με προσβάσιμο υλικό (επιστημονικές πηγές, δημιουργικά εργαλεία και σχέδια μαθημάτων) που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εξοικειώσουν τους μαθητές τους με τις βασικές έννοιες του έργου και θα τους καθοδηγήσει στη διάρκεια της υλοποίησης·

2. Ένα σύνολο προσβάσιμων ακουστικών οδηγών για την υποστήριξη εκπαιδευτικών περιπάτων σε επιλεγμένα αρχιτεκτονικά μονοπάτια στις συνεργαζόμενες πόλεις (Αθήνα, Βαρκελώνη, Λευκωσία και Παρίσι)·

3. Ένα προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό πολύ-παιχνίδι που θα χρησιμοποιείται από τους δασκάλους εντός και εκτός της σχολικής τάξης· το παιχνίδι αυτό αναμένεται να διευκολύνει την αφομοίωση της νέας γνώσης και να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών·

4. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, που θα προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες την ευκαιρία να αναπτύξουν πολύτιμες οριζόντιες δεξιότητες και να εμπλακούν ενεργά στην προώθηση της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην πόλη τους.