El projecte

Descripció

Young ArcHers és un projecte Erasmus+ adreçat al professorat de primària i al seu alumnat (9-12 anys). El projecte adopta un enfocament inclusiu en el qual es tenen en compte les necessitats de tot l’alumnat, inclosos l’alumnat amb discapacitats i el que prové d’entorns socioculturals diversos.

Young ArcHers s’inspira en edificis i monuments patrimonials construïts entre 1850 i 1960 a Atenes, Barcelona, Nicòsia i París. El projecte proposa una sèrie de materials de formació i eines interdisciplinàries accessibles, dissenyades per ajudar el professorat a motivar l’alumnat a descobrir la dimensió del patrimoni arquitectònic local en el context europeu i a desenvolupar també les seves habilitats participatives.

A més a més, el projecte fa èmfasi en el paper de la tecnologia digital com a catalitzador per a la consolidació de nous coneixements i promou la protecció dels edificis patrimonials a través de campanyes de sensibilització locals i internacionals.

Objectius

“Young ArcHers” té com a objectius:

 • Proporcionar al professorat de primària els coneixements i materials necessaris per ajudar l’alumnat a adquirir coneixements i habilitats sobre el patrimoni arquitectònic urbà i fer créixer també la seva consciència sobre la identitat i els valors europeus.
 • Promoure la integració social i la inclusió, garantint l’accessibilitat dels materials creats;
  oferir al professorat l’oportunitat d’ampliar els seus interessos i recursos científics per tal de familiaritzar-se amb una nova àrea temàtica (patrimoni construït), que a la vegada pot integrar-se en els plans d’estudi ja existents.
 • Familiaritzar el professorat amb eines i mètodes innovadors i interdisciplinaris per millorar les seves pràctiques educatives.
 • Millorar i perfeccionar les habilitats digitals de tots els participants mitjançant activitats pràctiques i l’ús d’eines i aplicacions digitals creatives, accessibles i actuals.
 • Motivar l’alumnat de primària d’entorns socioculturals diversos a participar en accions col·lectives per a la promoció i preservació del patrimoni urbà construït.
 • Ajudar l’alumnat a desenvolupar les habilitats cognitives i socials necessàries per afrontar els reptes de la vida, inclòs el pensament crític, la capacitat de síntesi, les habilitats de comunicació i l’expressió creativa.
 • Ajudar els joves participants a desenvolupar expectatives relacionades amb objectius futurs que puguin assolir-se de manera metòdica.
 • Fomentar la interacció intercultural i despertar l’interès pel respecte al patrimoni construït entre les diferents comunitats.
 • Promoure l’acció col·lectiva en l’àmbit local (i potencialment nacional).
 • Millorar l’enfocament educatiu dels centres educatius per empoderar el personal docent i l’alumnat, així com oferir-los múltiples oportunitats per establir contactes i intercanviar coneixements amb altres centres i organitzacions educatives, en l’àmbit local, nacional i internacional.
 • Enriquir i millorar l’experiència dels socis que no pertanyen a l’àmbit educatiu i ampliar així la seva àrea de recerca i les seves eines de treball, amb especial èmfasi en la digitalització i l’accessibilitat.

Resultats del projecte

Young ArcHers crearà:

1. Un conjunt d’eines educatives que conté materials accessibles (recursos científics, eines creatives i unitats docents) que ajudarà el professorat a familiaritzar-se amb els conceptes bàsics del projecte i els guiarà al llarg de la fase d’implementació.
2. Un conjunt d’audioguies accessibles per donar suport a la creació rutes arquitectòniques, amb exemples de les rutes preparades a les ciutats dels socis del projecte (Atenes, Barcelona, Nicòsia i París).
3. Un joc educatiu digital accessible perquè el professorat l’utilitzi dins i fora de les aules. S’espera que aquest joc faciliti l’assimilació dels nous coneixements i promogui la creativitat entre l’alumnat participant.
4. Campanyes de sensibilització locals i internacionals per oferir a l’alumnat participant l’oportunitat de desenvolupar habilitats interpersonals, així com de comprometre’s a promoure la preservació del patrimoni construït en els seus contextos urbans.