Εταίροι

Κoena

Η Koena είναι μια γαλλική κοινωνική επιχείρηση η αποστολή της οποίας είναι να διασφαλίσει την ψηφιακή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο πλαίσιο των προγράμματων έρευνας και ανάπτυξης που προωθεί, η Koena αναπτύσσει εργαλεία για επαγγελματίες που επιδιώκουν να παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες σε εταιρείες που επιθυμούν να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες νόμους περί ψηφιακής προσβασιμότητας στη Γαλλία και την Ευρώπη και να προάγουν, ως εκ τούτου, την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη.

Η Koena φέρνει σε επαφή δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου με τους χρήστες τους, μέσω μιας διαδικτυακής πύλης που παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρίες να γίνουν εκπρόσωποι κοινωνικής ένταξης, παρέχοντας πολύτιμη υποστήριξη σε οργανισμούς που εργάζονται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Προκειμένου να εφαρμόσει την ψηφιακή προσβασιμότητα και να δημιουργήσει καλύτερες προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρίες, η Koena συμμετέχει σε ερευνητικά έργα του προγράμματος Erasmus+ με διάφορους εταίρους (πανεπιστήμια, ΜΚΟ κ.λπ.) από διάφορες χώρες.

Website: www.koena.net

Twitter: www.twitter.com/koenaFR

LinkedIn: www.linkedin.com/school/koena

Citizens In Power

Ο Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός από την Κύπρο που αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνική και αστική ζωή, παρέχοντας ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με μια ποικιλία τομέων, όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης), η ένταξη περιθωριοποιημένων ατόμων, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η διά βίου μάθηση.
Ο CIP στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της διά βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο CIP έχει μια συνεχή συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού. Ο CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων με εμπειρία τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Website: www.citizensinpower.org

Facebook: www.facebook.com/citizensinpower

Instagram: www.instagram.com/citizensinpower

Twitter: www.twitter.com/in_cip

LinkedIn: www.linkedin.com/in/cip-citizens-in-power-41b8881b0

Morningside Montessori Elementary Private School

Το ιδιωτικό σχολείο Morningside Montessori Elementary ιδρύθηκε το 2017 και είναι το πρώτο Δημοτικό Σχολείο στην Κύπρο που ακολουθεί τη Μέθοδο Μοντεσσόρι, καθώς και το πρώτο δημοτικό σχολείο στο νησί το οποίο εκτός από την διδασκαλία στην Αγγλική, προσφέρει και την ευκαιρία εκμάθησης της Ελληνικής και Τουρκικής γλώσσας. Το Morningside είναι το πρώτο σχολείο στην Κύπρο που προωθεί τις βιώσιμες αλλαγές μέσα από την καινοτόμο, μη συμβατική διδασκαλία που ενισχύει τις αξίες της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της οικολογίας και του ανθρωπισμού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της μεθόδου Μοντεσσόρι. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός μη συμβατικού μαθησιακού περιβάλλοντος όπου η εκπαίδευση Μοντεσσόρι δημιουργεί τους μελλοντικούς λύτες προβλημάτων και ηγέτες του κόσμου μας. Το μαθησιακό περιβάλλον του Morningside δεν περιορίζεται μέσα στην τάξη. Το φυσικό περιβάλλον και η σχολική αυλή αποτελούν επέκταση της τάξης, όπου τα παιδιά στην καθημερινότητα τους μπορούν να επιλέξουν τοον χώρο στον οποίο θέλουν να εργαστούν. Ο στόχος είναι η εκπαίδευση του παιδιού μέσω της ολιστικής εκπαιδευτικής προσέγγισης Μοντεσσόρι, η οποία καλλιεργεί την αυτονομία, ευέλικτη σκέψη, δημιουργικότητα και μη τυποποιημένα μοντέλα επίλυσης προβλημάτων.

Το Morningside επικεντρώνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά, παρέχοντας εξατομικευμένη μάθηση, όπως περιγράφεται από τη μέθοδο Μοντεσσόρι. Επιπλέον, προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε παιδιά με άτυπη ανάπτυξη, ορατές και αόρατες αναπηρίες και παιδιά που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες στην Κύπρο. Όλοι αποτελούν μέλη της ομάδας και συμμετέχουν στο ίδιο περιβάλλον, ο ένας δίπλα στον άλλο.

Εκτός από την παροχή καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το σχολείο προσπαθεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της εκπαιδευτικής έρευνας. Το σχολείο ιδρύθηκε από δύο ακαδημαϊκούς με μακροχρόνια εμπειρία στην έρευνα και σε ευρωπαϊκά έργα.

Website: www.morningsidemontessori.com.cy

Facebook: www.facebook.com/MorningsideCyprus

TransMedia Catalonia

Η TransMedia Catalonia είναι μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB).

Η ομάδα TransMedia Catalonia διεξάγει έρευνα στην οπτικοακουστική μετάφραση (μεταγλώττιση, υποτιτλισμός, επιγλώττιση, κ.λπ.) και την προσβασιμότητα των μέσων (υπότιτλοι για κωφά και βαρήκοα άτομα, μέθοδος επανεκφώνησης λόγου ή αλλιώς respeaking, ακουστική περιγραφή, ηχητικός υποτιτλισμός, νοηματική γλώσσα) σε διάφορα είδη, πλατφόρμες και βοηθήματα.
Αφού η ομάδα αφιέρωσε το πρώτο μέρος της έρευνας στην περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει, τώρα συγκεντρώνεται στη δοκιμές χρήστη και στις τεχνολογικές εφαρμογές.

Website: www.grupsderecerca.uab.cat/transmedia

Twitter: www.twitter.com/transmediacat

Monumenta

Η MONUMENTA είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που στόχο έχει την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 2006 και οι δράσεις της περιλαμβάνουν ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, παρεμβάσεις για την προστασία μνημείων και ιστορικών κτηρίων, ενημερωτικές δραστηριότητες (ξεναγήσεις, δημόσιες συζητήσεις, ηλεκτρονικό περιοδικό, εκδόσεις βιβλίων). Στο πλαίσιο των προγραμμάτων καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης κτηρίων της περιόδου 1830-1940 που εφαρμόζει από το 2013, έχει καταγράψει το σύνολο των σωζόμενων κτηρίων της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν κατεδαφιστεί, ενώ έχει συλλέξει παράλληλα εκατοντάδες προφορικές μαρτυρίες και τεκμήρια δημιουργώντας ένα πολύτιμο αποθετήριο τεκμηρίωσης κτηρίων.

Website: www.monumenta.org

Facebook: www.facebook.com/MOnuMENTA-212854068745389

Twitter: www.twitter.com/MONUMENTA_

22nd Elementary School of Athens

Το 22ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών είναι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή των Κάτω Πατησίων, στην οδό Λευκωσίας 50. Διαθέτει επτά πρωινά τμήματα με περίπου 160 μαθητές και τέσσερα τμήματα ολοήμερου προγράμματος. Το σχολείο είναι πολυπολιτισμικό, καθώς οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες και κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από 20 συνολικά δασκάλους, μεταξύ τους και δάσκαλοι ειδικής αγωγής.

Το σχολείο μας, όντας μια μικρογραφία της κοινωνίας, είναι ανοικτό προς αυτή, επιδιώκοντας την καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από έργα που υλοποιούνται όλα αυτά τα χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα έργα στα οποία συμμετέχουμε εμπίπτουν συνήθως στους γενικούς στόχους του σχολείου μας, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης υψηλότερων τάξεων καθώς και η προσωπική ανάπτυξη των μαθητών μέσω της προσφοράς διαφορετικών ειδών περιεχομένου για την ικανοποίηση των προσωπικών τους ενδιαφερόντων. Μέσα από την υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων, αναμένεται να επιτευχθεί, αφενός, η ανάδειξη πολιτιστικών αξιών με απώτερο στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού και της εκτίμησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και, αφετέρου, η αποδοχή της διαφορετικότητας. Μέσα από το έργο, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν για την αρχιτεκτονική κληρονομιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Το σχολείο μας είναι πολύ ενεργό σε τοπικά και εθνικά έργα σε διάφορους τομείς (συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς), αλλά επιθυμεί να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο την τεχνογνωσία, το εκπαιδευτικό του υλικό και την εξειδίκευσή του του μέσω μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας.

Website: www.22dim-athin.att.sch.gr

Facebook: @22nd Elementary School of Athens