Socis

Κoena

Koena és una empresa social francesa. La seva missió és promoure l’accessibilitat digital per empoderar les persones amb discapacitat, especialment a través de la formació professional. En el context del seu programa de recerca, Koena desenvolupa eines per a professionals que busquen oferir serveis en línia que compleixin les lleis d’accessibilitat digital a França i a Europa, i puguin millorar alhora la seva responsabilitat social corporativa. Koena permet als creadors de contingut digital connectar-se amb els usuaris del contingut a través d’una plataforma de mediació, que ofereix a les persones amb discapacitat l’oportunitat de convertir-se en agents actius de la inclusió. S’ofereix d’aquesta manera una assistència única a les organitzacions que treballen per la millora de l’accessibilitat. Koena participa en programes de recerca Erasmus+ amb socis (universitats, ONG, associacions) de diferents països per a la implementació de l’accessibilitat digital i la millora dels estàndards.

Website: www.koena.net

Twitter: www.twitter.com/koenaFR

LinkedIn: www.linkedin.com/school/koena

Citizens In Power

Citizens In Power (CIP) és una ONG de Xipre especialitzada a satisfer les necessitats i demandes de les persones a través de la seva participació en la vida social i cívica. També els proporciona materials innovadors i formacions gratuïtes (fins i tot en línia) sobre inclusió, emprenedoria i negocis, cultura, mercat laboral i formació contínua. El seu enfocament principal és el desenvolupament de l’educació, l’esperit empresarial i l’aprenentatge continu a Xipre i a l’estranger. CIP col·labora amb les principals universitats, centres educatius, ONG i centres de recerca a Xipre. CIP compta amb una extensa xarxa de formadors professionals i experts en educació amb experiència tant en educació formal com no formal.

Website: www.citizensinpower.org

Facebook: www.facebook.com/citizensinpower

Instagram: www.instagram.com/citizensinpower

Twitter: www.twitter.com/in_cip

LinkedIn: www.linkedin.com/in/cip-citizens-in-power-41b8881b0

Morningside Montessori Elementary Private School

Morningside Montessori Elementary School és una escola de primària privada que es va fundar el 2017. És la primera escola primària a Xipre que segueix el mètode Montessori. L’idioma d’instrucció és l’anglès i l’alumnat també té l’oportunitat d’aprendre grec i turc. Morningside Montessori Elementary és una empresa sense ànim de lucre. Els seus fundadors provenen dels camps de l’educació Montessori, la psicologia del desenvolupament, la psicoanàlisi, la sociologia, l’antropologia, l’educació per a la pau, l’arquitectura i l’administració d’empreses. Morningside és la primera escola a Xipre que promou canvis sostenibles a través d’un ensenyament innovador i no convencional que realça els valors de pau, la reconciliació, l’ecologia i l’humanisme, sota els principis del mètode Montessori. Aquest fet és possible a través d’un entorn d’aprenentatge no convencional, en el qual l’educació Montessori crea futurs solucionadors de problemes i líders del nostre món. L’ambient d’aprenentatge de Morningside no només es limita al treball a les aules, sinó que és pràctic i està dirigit pel mateix alumnat. L’objectiu és educar les noves generacions a través d’una educació integral Montessori que promogui l’acció autodirigida, el pensament flexible, la creativitat i els models no estandarditzats de resolució de conflictes.

Morningside se centra en cada infant i li proporciona un aprenentatge individualitzat, com es descriu en el mètode Montessori. A més, inclou infants amb desenvolupament atípic, discapacitats visibles i invisibles i criatures que pertanyen a grups minoritaris a Xipre. Tots estan inclosos i participen en el mateix entorn, l’un al costat de l’altre. Aquest és un reflex de la societat ideal on la discapacitat es tracta amb respecte i s’accepta amb amor, i on l’equitat és més essencial que la igualtat. A part de proporcionar serveis educatius innovadors, l’escola s’esforça per tenir un impacte significatiu en el sector de la recerca educativa. L’escola la van fundar dos investigadors amb una llarga experiència en recerca i projectes europeus. Tot i que actualment l’escola, com a entitat legal, no té antecedents d’experiència en la gestió de projectes europeus, els fundadors de l’escola tenen una àmplia experiència en la coordinació i gestió de projectes europeus.

Website: www.morningsidemontessori.com.cy

Facebook: www.facebook.com/MorningsideCyprus

TransMedia Catalonia

TransMedia Catalonia és un grup de recerca interdisciplinari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

TransMedia Catalonia té com a objectiu investigar la traducció audiovisual i l’accessibilitat als mitjans (subtitulació, reparlat, audiodescripció, audiosubtitulació, interpretació en llengua de signes) en diversos gèneres, plataformes i suports. El grup desenvolupa recerca en àmbits socials tenint en compte les necessitats dels usuaris i els desenvolupaments tecnològics. TransMedia Catalonia participa activament en activitats de normalització i de transferència formativa.

Website: www.grupsderecerca.uab.cat/transmedia

Twitter: www.twitter.com/transmediacat

Monumenta

Monumenta és una empresa urbana sense ànim de lucre que té per objectiu protegir el patrimoni natural i arquitectònic de Grècia i Xipre. Es va fundar el 2006 amb la missió de fer programes de recerca i educació, intervencions per a la protecció de monuments i edificis històrics i activitats d’informació (visites guiades, debats públics, revistes electròniques i edició de llibres). En el marc del projecte de registre, documentació i promoció dels edificis del període 1830-1940, que l’empresa duu a terme des del 2013, s’han registrat tots els edificis d’Atenes inclosos els que s’han enderrocat. S’han recollit centenars de testimonis orals i evidències per crear un valuós repositori de documentació de les edificacions.

Website: www.monumenta.org

Facebook: www.facebook.com/MOnuMENTA-212854068745389

Twitter: www.twitter.com/MONUMENTA_

22nd Elementary School of Athens

L’escola de primària “22nd Primary School” d’Atenes és una escola pública grega situada a la zona de Kato Patissia, al carrer Nicòsia 50. L’escola imparteix classes a 160 alumnes. L’alumat de l’escola està format per estudiants de diferents ètnies i orígens socioeconòmics. L’Associació de mestres està formada per 20 docents d’educació especial. L’escola, és una representació en miniatura de la societat, i busca l’adquisició de competències a través de la implementació de projectes nacionals i internacionals. Els projectes en els quals participa estan en línia amb els objectius generals de l’escola, i inclouen el desenvolupament d’habilitats de pensament superior, així com el desenvolupament personal dels estudiants a través de la introducció de diferents tipus de continguts per a satisfer els seus interessos personals.A través de la posada en marxa de diferents programes, es pretén aconseguir, la promoció dels valors culturals amb l’objectiu principal de promocionar el respecte i l’estima pel patrimoni cultural, així com l’acceptació de la diversitat. La participació de l’escola en diversos programes, permet que l’alumnat tingui l’oportunitat de conèixer escoles de diferents parts del món.

L’escola és molt activa en projectes locals i nacionals de diferents àmbits (inclòs el patrimoni cultural), i té l’objectiu de continuar avançant en l’adquisició de coneixements, creació de material educatiu i noves experiències a través de la participació en projectes europeus.

 

Website: www.22dim-athin.att.sch.gr

Facebook: @22nd Elementary School of Athens