Αποτελέσματα

The ‘Young ArcHers’ educational toolkit

YoungArcHers – Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς

Audio guides on architectural paths

Προσβάσιμοι ηχητικοί οδηγοί

Multiplex edu-game

Εκπαιδευτικό πολυ-παιχνίδι

Heritage awareness campaigns

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αρχιτεκτοινική κληρονομιά

Εταίροι

Κoena
CIP
Morningside Montessori Elementary Private School
TransMedia Catalonia
Monumenta
22nd Elementary School of Athens

Πληροφορίες

Young ArcHers

Το Young ArcHers είναι ένα έργο Erasmus Plus που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους μαθητές τους (9-12 ετών), συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με αναπηρίες και με ποικίλα κοινωνικο-πολιτιστικά υπόβαθρα.

Αντλώντας έμπνευση από κτήρια και μνημεία που κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1850 και του 1960 στην Αθήνα, τη Βαρκελώνη, τη Λευκωσία και το Παρίσι, το έργο Young ArcHers προτείνει προσβάσιμα διεπιστημονικά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για τους δασκάλους που επιθυμούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργού πολίτη.

Επιπλέον, το έργο αναδεικνύει τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας ως καταλύτη για την εμπέδωση της νέας γνώσης και προωθεί την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.