Resultats

The ‘Young ArcHers’ educational toolkit

Conjunt d’eines educatives

Audio guides on architectural paths

Audioguies accessibles per a rutes arquitectòniques seleccionades

Multiplex edu-game

Joc educatiu digital

Heritage awareness campaigns

Campanyes de sensibilització sobre patrimoni construït

Socis

Κoena
CIP
Morningside Montessori Elementary Private School
TransMedia Catalonia
Monumenta
22nd Elementary School of Athens

Sobre

Young ArcHers

Young ArcHers és un projecte Erasmus+ adreçat al professorat de primària i al seu alumnat (9-12 anys). El projecte adopta un enfocament inclusiu en el qual es tenen en compte les necessitats de tot l’alumnat, inclosos l’alumnat amb discapacitats i el que prové d’entorns socioculturals diversos.

Young ArcHers s’inspira en edificis i monuments patrimonials construïts entre 1850 i 1960 a Atenes, Barcelona, Nicòsia i París. El projecte proposa una sèrie de materials de formació i eines interdisciplinàries accessibles, dissenyades per ajudar el professorat a motivar l’alumnat a descobrir la dimensió del patrimoni arquitectònic local en el context europeu i a desenvolupar també les seves habilitats participatives.

A més a més, el projecte fa èmfasi en el paper de la tecnologia digital com a catalitzador per a la consolidació de nous coneixements i promou la protecció dels edificis patrimonials a través de campanyes de sensibilització locals i internacionals.